X
تبلیغات
زولا


:آدرس جدید


کاشان - - مرکز ****


:تلفن

(031)********

Telegram.me/ZehnAgah :کانال تلگرام
اولین آمار رسمی از میزان و نوع روابط جنسی در ایران

در جدول زیر آمارهای منتشر شده در فصل سوم این پژوهش آمده است:

1

خودارضایی

در سال تحصیلی 1386 1387 از 141552 دانش آموز ( دختر و پسر) دوره متوسطه در کشور تعداد 11617 نفر دچار خود ارضایی بودند.

2

همجنس گرا

در سال تحصیلی 1386-1387 از کل دانش آموزان دوره متوسطه در کل کشور تعداد 141552 دانش آموز دوره متوسط ( دختر و پسر) همجنسگرا بودهاند.

3

تصاویر مستهجن

شیراز در دیدن تصاویر مستهجن رتبه ششم کشور را دارد و تهران، یزد و اصفهان در ردههای اول تا سوم قرار دارند.

4

بدحجابی و خودآرایی تحریک کننده

78.9درصد از بدحجابها زیر 15 سال، 9.46درصد بین 16 تا 20 سال، 5.31درصد بین 21 تا 25 سال و 8.13درصد بین 26 تا 30 سال سن داشتهاند.

5

متلک، نگاههای معنادار و لمس اعضای بدن

 72.5 درصد در مقابل نگاههای معنادار،  62.5 درصد در مقابل متلکهای زننده و 12.5درصد از زنان در مقابل لمس اعضای بدن سکوت کردهاند. این درحالی است که بیش از 60 درصد از زنان سابقه این نوع تعرضات جنسی را داشتهاند.

6

گفت‌وگوهای شهوانی

در سال 1387 در تحقیقی توسط دانشگاه آزاد از یک جامعه آماری 1984 نفر دختر و پسر،  81.8 درصد از دانشجویان موافق با گفت‌وگو با جنس مخالف بودهاند. همچنین 54.4 درصد گفتوگو دوستانه با جنس مخالف را حرام میدانستند.

7

رابطه جنسی نامشروع

از جامعه آماری 1610 دانش آموز در سال 1387 معادل 30 درصد این افراد با جنس مخالف رابطه غیرمجاز داشتهاند. همچنین در سال تحصیلی 1386-1387 از 141552 دانشآموز دختر و پسر دوره متوسطه در کل کشور تعداد 105046 نفر دارای رابطه جنسی با جنس مخالف بودهاند.

8

همجنس گرایی

در سال تحصیلی 1386-1387 از 141552 دانش آموز دختر و پسر دوره متوسط در کل کشور تعداد 24889 نفر (  17.5 درصد) همجنس گرا بودهاند.

9

روسپیگری

در سال 1388 سن روسپیگری بالای 30 سال بوده اما اکنون سن روسپیگری به 15 سال به بالا رسیده است.

10

تعدیات جنسی

معاونت مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی از تشکیل 280 پرونده تجاوز جنسی در چهار ماه نخست سال 1388 خبر می دهد.


منبع خبر: اقتصادنیوز

مرکز پژوهش های مجلسنظرات (0)

نام * :
ایمیل :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد